Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to praca o charakterze okresowym, sezonowym lub doraźnym, może trwać nawet od kilku godzin do 36 miesięcy.
​Istotą pracy tymczasowej jest trójstronny układ:
AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ –>> PRACOWNIK TYMCZASOWY –>> ​PRACODAWCA UŻYTKOWNIK (FIRMA)

​Jak to działa?
 • Pracodawca Użytkownik zleca agencji pracy tymczasowej dostarczenie pracownika odpowiednich kwalifikacjach do wykonania uzgodnionych zadań w określonym czasie
 • Agencja pracy tymczasowej i Pracodawca Użytkownik podpisują umowę, zawierającą szczegóły współpracy
 • Agencja wyszukuje odpowiedniego kandydata w swojej bazie danych lub podejmuje działania rekrutacyjne
 • Agencja zatrudnia kandydata i oddelegowuje go do wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika, pod jego bezpośrednim kierownictwem
 • Wszystkie obowiązki kadrowo-płacowe w stosunku do Pracownika Tymczasowego spoczywają na agencji pracy tymczasowej, która jest jego formalnym pracodawcą

Ważne:

Pracownik Tymczasowy, wykonujący pracę tego samego rodzaju, co pracownicy zatrudnieni bezpośrednio u Pracodawcy Użytkonika, nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia.
Agencji pracy tymczasowej nie wolno pobierać od Pracownika Tymczasowego opłat za wpisanie do bazy danych lub oddelegowanie do pracy u Pracodawcy Użytkownika.

​Usługi pracy tymczasowej są obecne na polskim rynku już od połowy lat 90-tych. Jednak jej najbardziej dynamiczny rozwój nastąpił po 2000 roku.
Wzrost zainteresowania zatrudnieniem tymczasowym jest skutkiem:

 • trendów gospodarki globalnej determinującej coraz większą elastyczność w prowadzeniu biznesu,
 • wyspecjalizowania i efektywnych działań agencji na dynamicznie zmieniającym się rynku rekrutacji,
 • koncentracji klientów na działalności podstawowej,
 • rosnących potrzeb kadrowych przedsiębiorstw,
 • popularyzacji dostępu do usług agencji zatrudnienia,
 • wzrostu zaufania do branży agencji zatrudnienia oraz szybko zauważalnych pozytywnych efektów współpracy z agencjami.
Wiele korzyści dla pracodawców!

Praca tymczasowa dla Pracodawcy to oszczędność czasu i pieniędzy, czyli:

 • możliwość szybkiego pozyskania pracownika lub całych grup pracowników o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez bieżące dostosowywanie ilości i struktury zatrudnienia do potrzeb firmy, nawet w bardzo krótkim okresie,
 • przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów i kosztów związanych z rekrutacją i selekcją, szkoleniem, motywowaniem pracowników, bez angażowania pracowników etatowych firmy,
 • ograniczenie biurokracji w firmie – agencja pracy tymczasowej przygotowuje umowy, obsługuje płatności ZUS, ubezpieczenia, wypłaty wynagrodzeń, badania medycyny pracy,
  redukcja kosztów i ryzyka firmy związanego z rotacją pracowników.
Wiele korzyści dla pracowników!
 • dochód,
 • zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego w różnych firmach,
 • możliwość zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy,
 • aktywność na rynku pracy – kontakt z agencją to świetna okazja na wejście lub powrót do środowiska pracy,
 • swoboda – praca tymczasowa pozwala łatwo łączyć inne obowiązki (np. szkolne, studenckie, rodzinne) z pracą; kandydat sam decyduje w jakich dniach i godzinach jest
 • dyspozycyjny i jak długo/często chce pracować,
 • praca tymczasowa to również swoboda wyboru miejsca pracy.

Koszt tej usługi jest wyceniany indywidualnie – wyślij zapytanie o wycenę na adres: az@pracainfo.com.pl
​Odpowiedź otrzymasz jeszcze tego samego dnia.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami